෴ "දුර සිටියත් ආලෝක සතවසක් තරු එළියත් මහ පොළවට ඒ නම්...... ඇයි මට නුඔ අහිමි.............."෴

Tuesday, November 23, 2010

ඉතින් චාටර් උනාලුද?????"ඇයි ය‍කෝ සීනි ඇට‍දෙකක් සයිස් උන අපි ‍‍පොඩ්ඩක් කකුළ කෑවම ‍බෙරිහන් ‍‍‍දෙන් ‍නේ හරියට නයි කෑව ව‍ගේ‍නේ ‍මේ මිනිස්සු....."

මම ගමන පටන් ගත්‍ ‍තේ ඔතනින් කට්ටියත් එකතු කරන්..........

"එ‍හෙම තමයි අපි ‍පොඩි උනාට පවර් එක......."


"ඉතින් හිච්‍ ‍චෝ උඹ කො‍හෙද දැන් ‍මේ අපිවත් එක්කන් යන් ‍නේ???"


"ඒක‍නේ බන් උඹ අපිට යමු කිව්වට ආවට ‍කො‍‍හේ එක්කන් යනවද කිව්‍වෙත් නැ........"


ප්‍රශ්න ‍කෝටියයි......
කට්ටියට හදිස්සියට යන තැන කියන්නත් අමතක උනා මට....... කට්ටි‍ය‍ගේ ව‍දේට මම ටිකක් ගණන් උස්සලම කියන්න ගත්තා.......

"මං අර යකා කෑ ගහපු සද් ‍දෙට බය ‍වෙලා එ‍හේ ‍මෙ‍හේ දුවලා යන්න එන්න තැන් ‍හොයද්දි මට හම්බුනා ආයි නෑ........"

"මතක් ‍වෙන‍කොටත් නිකන් නලියනවා නලියනවා......."


"හැබෑටම හිච්‍චා ‍මොනවද බන්?????"
ඇට්ටියා තමා එ‍හෙම ඇහු‍වේ......

"‍වෙන ‍මොනවද........"

"පෑණි ‍බේ‍රෙන රස වෑ‍හෙන...ම්ම්ම්ම්ම්ම්......"

මමත් ආයි නෑ කියලා දැම්මා කට්ටිය‍ගේ ඇස් ඔළු‍වේ වදින්නම.......

"හරි හරි ‍මොනවද කියපන්‍ ‍‍කෝ අ‍ගේ ‍නොකර......ඕක‍නේ බැරි...... අ‍පේ ජාති‍යේ හැ‍මොම එකයි......
කෑමක් දැක්කම කෑම එක ළගට යනකම් වර්ණනාව විතරයි............"

"ෂිහ් විතරක්........"

එ‍හෙම කී‍වේ ‍මෙ‍ලෝ සිහියක් නැතුව හිටි නසරාණියා.

කට්ටියම කෑම ගැන දැනගන්න ම‍ගේ කතාව කන් දී‍ගෙන අහ‍ගෙනම තමා ආ‍වේ ‍පෝලි‍මේ.......
මට ඇ‍හෙනවා මං කියන ඒවා තව කවුරු හරි මැදින් ‍කෙ‍නෙක් පිටිපස්සට ඇ‍හෙන්න කියනවා.....

"හරි හරි තව ටික දුරයි........ ගිහිල්ලම බලමු එ‍හෙනම්........."
මම ටිකක් අ‍ගේ කරන්නම හිතන් කිව්වා.

"අ‍නේ හිච්‍චා ම‍‍ලේ අ‍ගේ ‍නොකර කියහන් ‍කෝ......."


"හරි හරි මම එ‍හේ ‍මෙ‍හේ දුවද්දි.........."


"හරි බන් උඹ කලිනුත් ඕක කිව්ව‍නේ......"


"ඕක‍නේ බැරි පනිනවා‍නේ මැදින්......."
මමත් ටිකක් ‍පොර ‍ටෝක දුන්නා.....
මම නැතුව ඕක ‍හොයා ගන්න බෑ‍නේ කට්ටියට....... ඒ නිසා.....

"සූටි‍යෝ ටිකක් කට වහන් ඉදින්කෝ......."


"හා හා ඕන් මම නෑ කතා කරන් ‍නේ ඉතින් කියන්න‍කෝ..........."
කට්ටියම පිස්සු වැටිලා....

"මම දැක්කා රස වෑ‍හෙන පැණි ‍බේ‍රෙන ‍‍කේක් කෑලල්ලක්......."
කට්ටියම ‍කෙළ උනන කටවල් පිහිද ගත්තා..... මම දැක්කා...
කාටද ආඩම්බර...... හිහ්.........

"අම්මපා........ "
ඒ ඇස් ‍දොඹ ‍ගෙඩි විතර කර ගත්තු සුට්ටියා.
"හිච්‍ ‍චෝ ඕක ‍කොච්චර විතර ඇතිද දැන්???????"


"මට රවුමක් යන්ට සෑ‍හෙන ‍වෙලාවක් ගත්තා........"
මම මට පුළුවන් හැටියට කියලා දැම්මා.....

"හරි හරි තව දුරයිද ඔතන්ට??????"

නා‍හෙට නාහන නසරාණියට හදිස්සියමයි......

"නෑ නෑ තව ටිකයි...... දැන්‍ ‍පේන මා‍නේ......."
"කට්ටියට ලෑස්ති ‍වෙන්න කියන්න‍කෝ.........."


"ඔන්න තව ටිකයි......"
"හරි ආවා........"

‍"කෝ හිච් ‍චෝ ‍කේක්?????"


මිල්ක් ෆාදර්ට ‍ස්කූබි ‍කොටපි කිව්වලු........ හත් ‍දෙයිය‍නේ ම‍ගේ නම්බුව.........

"මාත් ඒක තමා බැලු‍වේ......."
"‍මෙතනමයි තිබු‍නේ....." "අර ඉන්‍ ‍නේ ‍බෙරිහන් දීපු එකා හිනා ‍වෙවී.........."

උ‍ගේ ‍නෝන්ඩි බැල්ම දැක්කම ම‍ගේ ග‍‍ඟේ මාළු ඇ‍‍ගේ නැටුවා......... අම්මපා ඒ මූණ තඩිස්සි ‍වෙන්නම ගිහින් විකලා එන තරමට තරහයි.........

"අ‍නේ මංදා........ ‍මෙතන තිබු‍නේ........"
මාත් ඉතින් ලැජ්ජා‍වෙන් උනත් කිව්වා........

"හරි හරි බන් හිතා ගතහැකි අමනුස්ස මිනිස්සු......."

ඒ අ‍පේ ‍ලොකු අයියා...... ජුන්ඩා........
අපිට වඩා ‍ගෙඩක් ‍දේවල් දන්නවා එයා....... තාත්තා එක්කම ඉඳලා තමා එයා ඕවා දන් ‍නේ......... එයා අපිටත් පුලු පුලුවන් ‍වෙලාවට ඒවා කියලා ‍දෙනවා.......

"උන් හිතන් ඇති උන් ‍ගේ වරි‍ගේ උන් ව‍ගේ අපිත් කාට හරි වැරදුනාම ඒකට හිනා ‍වෙලා චාටර් කරයි කියලා....."

"අපිට උන්ට වඩා එකමුතුවක් තියන බව දන්නෑ ඔය මිනිස්සු........"

‍‍"තමන් ‍ගේම කෙ‍නෙක්ට වැරදුනම සතුටු ‍වෙන ‍කෙ‍නෙක්ව රවටලා සතුටු ‍වෙන එක ඔය අමනුස්ස මිනිස්සු ළඟ තිබුනට අපි ළඟ නැති බව දන්නැ ඔය කට්ටිය........"

"මිනිස්සු කිව්වට අපිටත් වඩා පහත් හැඟීම් ඔය මිනිස්සු ළඟ ති‍යෙන්‍ ‍නේ හිච්‍ ‍චෝ.......
ඔය ගැන තැ‍වෙන්න ඕන නෑ........."


මං ‍හෙමින් සැ‍රේ ඔළුව උස්සලා බැලු‍වේ මං එක්කන් ආපු අනිත් අය දිහා...... ඒ ‍මේ ව‍ගේ ‍දෙයක් මට උන, මං ඉන්න තැනක උන පළ‍වෙනි පාර නිසා හි‍තේ සැ‍කේට........ අයියා කිව්වට අනිත් අය හිනා ‍වෙන්වද බලන්න......
හරිම පුදුමයි එක් ‍කෙ‍නෙක්වත් හිනා ‍වෙන්නෑ...... හැ‍මෝ‍ගෙම තිබු‍නේ මිනිස්සු ඔ‍හොම තමා කියන බැල්මක්.........


මට අපි ගෑන ආඩම්බර හිතුනා...... ඒ ව‍ගේම අර මට ‍නෝන්ඩි හිනාවක් දාන් හිටි එකා ගැන දුකත් හිතුනා..........
පව්..... ඒකාට සතුටු නම් ඕන ‍දෙයක් හිතා ගත්තුවා‍වේ.......... මං එ‍හෙම හිතුවා.

"හිච්චා අපි යමු....... කට්ටියම යමු එ‍හෙනම්........."
"හැ‍රෙන්න....... හැ‍රෙන්න....."

අපි කට්ටියම තව තැනක් බලන්න හැරිලා ආවා......

හ්ම්...... ඕන් ඔ‍හොමයි එදා කතාව.......

චාටර් උන කූඹියා‍ගේ කතා‍වේ ඉතිරි ටික කූඹියා‍ගේ අසා දැන ගත් පරිදි ‍මෙ‍සේ ලී‍වෙමි.......


සැ.යු -

‍මෙය සිතට පැමිණි අදහසක් අනුව ලියූවක් පමණි. චාටර් උන කූඹියා‍ දිහා ‍වෙනත්ම පැත්තකින් බලන්න හිතුනට ලියු‍වේ.

‍මෙහි එන ජුන්ඩා බස් ජුන්ඩා ‍නො‍වේ...... :P :P :P :P

35 comments:

 1. ඒකනං ඇත්ත තමයි. කූඹි චාටර් කරන්න ගිහිල්ල අන්තිමට අපිම තමයි චාටර් වෙන්නෙ.

  ReplyDelete
 2. පට්ට තින්කින්..! නියමයි!!!! :b

  ReplyDelete
 3. අනේ අපොයි අර ලස්සනට ලියපු කූඹියා චාටර් කළ කතාවම කෑවනේ. දැන් කූඹි චාටර් කළ අයගෙන් බේරෙන්න හා පැටික්කිට වෙන්නෙත් බිත්තර කටුවක් ඇතුලේ හැංගෙන්න තමා.
  හරිම සැහැල්ලුවෙන් ලියල තිබෙන පොස්ට් එකක් නගේ. හරිම සරලයි. වෙහෙසිලා ඉන්න වෙලාවට කියවන්න හොඳටම හොඳයි.

  ReplyDelete
 4. හාවෙක් උනත් කූඹියා වගේ ලියල තියෙන්නේ ලෙසටම.
  එලර්ස් එලර්ස්.
  ෆට්ට ෆට්ට.

  ReplyDelete
 5. නියමයි ඈ... බාගයක් විතර යද්දි තමයි අර හිට් වුණ කූඹියගෙ කතාව කියල තේරුණේ... සුපිරිම තමයි!

  ReplyDelete
 6. ෂිහ්.. අර චාටර් කූඹියගෙ චාටරේ නැතිකරානේ... :h මට පේන්නේ මේක ඒ චාටර් කූඹියගෙ කුමන්ත්‍රණයක් වගේ. හාවි මුදලට කූඹියව සුද්ද කරා වගේ.
  -කාංචන

  ReplyDelete
 7. ඇත්තට කූඹියොත් ස්කූබි බලනවද..? මිලික් ෆාදර්ට ස්කූබි කොටපි කිවුවේ..:e.. හසි අයියාගේ post එකට තිබුන මතය නෙවේ ඔයාගෙ post එක කියෙව්වාම තියෙන්නේ.. එළ..

  ReplyDelete
 8. ඔන්න බොරු කියන්න ඕනි නෑ නේ...අද මටනම් නින්ද ගියේ නෑ...
  කියන්න තියෙන්නේ ඉතිං සුපර්බ් කියලා තමයි....

  ඇත්තටම අපේ අයගේ (අපේ රටේ උන්ගේ කිව්වනම් තමයි හරිම වචනේ.) තියෙන කැතම ජරා පුරුද්ද තමයි කෙනෙක්ට වැරදුනාම එහෙමත් නැතිනම් තියෙන අඩුපාඩුවකට හිනාවෙනඑක.හැබැයි තමන්ට ඒදේ කරන්න කිව්වොත් අඩු තරමේ අර අනිත් මිනිහා වරද්ද වරද්ද කරපු තරම්වත් කරගන්න හැකියාවක් ඒ නිවටයින්ට නෑ....
  ඔය අඩුපාඩු නැතිවෙනකම් අපේ රටේ දියුණුව කියන එක තව ගව් ගණනක් ඈත කියලනම් කියන්න පුළුහන්....

  ඕන් කිව්වා මේන් වාෂ්ප වුණා...

  ඒස්වඃ පුං

  ReplyDelete
 9. කූඹියා කිවුවලු ඒ කේක් තිත්තයි කියල

  ReplyDelete
 10. නියමයි හා පැටික්කියෝ........මේ ලිපිය කියෙව්වාහම මට හිතුනේ අපි සමහර වෙලාවට කරන දේවල් ගැන ‍දෙපාරක හිතලා බලන්න ඕන නේද කියලා...

  ReplyDelete
 11. කූබියා මේක දැක්කොත් වහ කයි... හිකිz

  ReplyDelete
 12. ඕක දැකපු කඩියෙක් කිවුවලු "කේක් නැත්තන් පාං කාපල්ලා" කියලා

  ReplyDelete
 13. මිල්ක් ෆාදර්ට ‍ස්කූබි ‍කොටපි කිව්වලු...:e :e

  පොඩි කමට හාවිටත් හිතෙන දෙවල්,,, :m :m වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ අපිට වරදිනකන් හිනාවෙන්න බලාගෙන තමයි හාවියේ..:n :n සැලෙන්න නරකයි.. :a :a :a

  ReplyDelete
 14. අඩේ මැක්සි අෆ්ෆා................. :t
  කවුරුත් නොදකින රියැලටිය........... :e
  අහ් කූබි නම් හෙව්වේ මේකටද :) හික් හික් හික්

  අහ් මාව සාටර් කොලානේද හාකූබිච්චී........ :h :p
  අහුවෙනවකො ආයෙ........ බස්වල නගින්න නෙමෙයි හරිද :q

  ReplyDelete
 15. කෝ... කෝ... මේ අපේ හසියා......?

  ReplyDelete
 16. ඕන්න කාලෙකට පස්සෙ සමනලී ආවේ හා පැ​ට්ක්කිව බලන්න... ඒකත් නිකන්ම නෙවී තටුවක් හෙම කඩාගෙන නොන්ඩි පයින්!!
  ෂාහ් මේක නම් නියම කතාවක් නෙව :t
  ඈත්තටම හොද නිර්මාණයක්......

  ReplyDelete
 17. lassanata liyalaa thiyanawa haa patikki. :b:b:b

  ReplyDelete
 18. එළ ටෝක් එක්කනේ... ගොඩ දවසකින් මේ පැත්තට මම ආවේ මගේ හිතේ... කවදාවත් මේ පැත්තට ආවොත් දුකක් නම් නැහැ පොඩ්ඩක්වත්.... නියම පෝස්ටුව හා පැටිකකියේ...

  ReplyDelete
 19. නියම පෝස්ට් එකක්නේ.
  මාත් කලින් කථාව කියවල තිබුන. අපේ හසිය ලියපු. නියමයි. හැබැයි විහිලුවෙන් වගේ කියපු කථාව අමූලික ඇත්ත. මිනිස්සුන්ගෙ නැති ගොඩක් හොඳ ගතිගුණ කූබින්ගෙ තියනව. අපිට ඉගන ගන්නත් ගොඩක් දේවල් තියනව.
  දිගටම ලියන්න. සුභ පතනව.

  ReplyDelete
 20. මම දන්නවා මොකද ඇත්තටම කුහුඹුවාට උනේ කියලා...
  අපිට පේන්න නිකම් බොරුවට කූබි කට්ටියම අර කූඹියාව සනසලා ..බටර් පානිය එහෙම ගාල ගුල ඇතුලට එක්කරගෙන ගිහින් අම්බානෙට නෙලනවා ඇති.කූඹි හරි කපටියි ..සමහර විට කූඹි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා කූඹි ද්‍රෝහී පට්ටම ගැහුවද දන්නෙත් නෑ

  ජයවේවා !!

  ReplyDelete
 21. @ Praසන්ன
  හෙහ් හෙහ් යා යා...... ඒකනේ අයියා කියන්නේ............ :d :d

  @ malee_msg
  :c :c බොහොම ස්තූතියි අක්කියා.........

  @ priyantha.ඒබී
  අයියට බැරිවෙයිද මගේ සයිස් එකට හරියන කත්තර බිට්ටක් හොයලා දෙන්න????? :q :q
  සැහැල්ලුවට ලිව්වා නම් තමා අයියේ....... පිස්සුවට වගේ..... :d

  @ රාළ
  අද වෙන්න ඕන මේ පැත්තේ ආවේ...... හා පැටික්කිට බොහොම සතුටුයි ඒ ගැන...... :c :c
  තැන්ක් යූ තැන්ක් යූ අයියා.........

  @ h
  තැන්කූ......
  හෙහ් හේ..... ඒක මං උඩින්ම දාන්නත් හදලා ආයේ එහෙම උනොත් මම චාටර් නිසා දැම්මේ නෑ...... :d :d

  @කාංචන
  අයියණ්ඩි වගේ මම ඔය එක එක කට්ටිය සුද්ද කරන්නෑනේ......
  මතකනේ අයියණ්ඩි එක්කෙනෙක්ව සුද්ද කරන්න ගිහින් අන්තිමට වහ කුප්පියකුත් හෙව්වා.... හිකිස්...... :P :P

  ReplyDelete
 22. @ ප්‍රාර්ථනා
  නෑ නගේ මිනිස්සුන්ගෙන්ම අහුලගත්තු වචනයක්ලුනේ....... :d
  කතාව කලින් අහලා තිබුනත් අයියගේ පෝස්ට් එක කියවලා තමා මට මෙහෙම දෙයක් ලියන්න හිතුනෙත්........

  @ ෴හසියා෴
  අපරාදේ මං මහන්සි වෙලා හදලා තියපු හාංසි පුටුව......... :s :s

  අයියාගේ කතාවට සියයට කියන්න බැරි තරම් එකඟයි...... ඒකනේ මටත් මෙහෙම ලියන්න හිතුනේ.........

  මේ කිව්වට තරහා ගන්න එපා.... වාෂප වුනා හරිද මංදා..... හොඳට බලන්න.... :q :q :q :q

  @ Chanaka Aruna Munasinghe
  හැබෑද????? :P

  @ Dar[K]
  මොනවද අයියණ්ඩියේ????? :d

  @ හුදකලාවේ සටහන...෴
  ස්තූතියි සහෝ.......
  අනිවාරෙන් ඒත් අපිට අමතක වෙන්නෙත් ඒකම තමා........

  ReplyDelete
 23. හරි හරි පොඩි කෑල්ලක් දාලා ගියා මාව අමතක වෙයි කියලා....

  හරි හරි ඔන්න එහෙනම් කෑලි බෑලි මුකුත් නොතියාම වාෂ්ප වුනා...

  ඒස්වඃ පුඃ :h

  ReplyDelete
 24. @ පසන් Sid
  මං හිතන්නෑ.......:P

  ඔයත් අද වෙන්න ඕන හා ගෙදරට ගොඩවැදුනේ.........
  ආදරෙන් පිළිගන්නවා...... :c :c

  @ Chanaka Aruna Munasinghe
  හානේ..... ඉතින් ඉතින්.....
  අයියා මේ දවස් වල නිකන් අස්පුට් එකෙන් වගේ....... :P

  @ පබලු
  මොකද ජොලියක් ගියේ????

  ඒක නම් ඇත්ත අක්කණ්ඩියේ........

  @ ජේ ඩී
  ටැන්කී.......
  ඔව් ඔව් ජූ.. අයියේ..... :b
  :P :P :P

  @ Jeew
  මොකද අප්පේ මේ හදිස්සියේ අපේ අයියව හොයන්නේ????? :j :j

  @ punchisamanalee
  අප්පේ සමනලී අක්කිව දැක්ක කල්......... කොහෙද මටත් නෙට් සහනාදාරේ කපලානේ. පනින්න බෑ හිර කොරලා...... :s :s :s :s
  අනේ අපොයි මොන සර්කස් දාන්ට ගිහින්ද ඔය... හා හා කාරි නෑ ඉස්මනට හොඳ වෙන්න කියලා පතන්නම්කො...!!!!

  බොහොම ස්තූතියි අක්කා.....
  අයිතිකාර අයියවත් මතක් කොලා කියන්ටකො යමින් ගමන..... :c :c

  ReplyDelete
 25. @ blog gadol
  බොහොම ස්තූතියි අයියා.....

  @ පොඩ්ඩ මල්ලි
  මල්ලි දැක්ක කල්.........
  අපොයි දුක නැත්තේ නෑ.....
  පරණ කැරට් අස්සේ ඕනි තරම් ඇති ....... :a

  @ කේෂාන් De சில்வா
  ගොඩක් ස්තූතියි අයියා.......
  කූඹින්ගෙන් විතරක් නෙමෙයි හැම සතෙක්ගෙන්ම අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් හොඳ දේවල් තියනවා....... :r

  @ හසී
  ස්තූතියි අක්කියා...... (මං හිතන්නේ මේක තමා ඔයා මට දාපු කොටම කමෙන්ට් එක.... :d)

  @ හිස් අහස
  හෙහ් හෙහ් ඕකටත් කියන්න තියෙන්නේ ඔයා තාමත් මිනිස්සුන්ගේ ගතියෙන් තමා කූඹිය දිහා බලන්නේ..... ඒකයි තාමත් ඔහොම පේන්නේ...... :r :r

  @ ෴හසියා෴
  ඕන් ඔහොම හරියට වාෂ්ප වෙන්න එපැයි....... කරන දේ හරියට කරන්න ඕන....... :b :b
  කොහෙද හාවි වෙච්චි මටත් නැති හදිස්සියෙන් මගේ අයියා දිව්වා වගේනේ කලින්.......... :i

  ReplyDelete
 26. නියම කූඹි කථාව කූඹි කැලේ කාටුන් එක මතක් වෙනව ලස්සනයි සරළයි

  ReplyDelete
 27. ඔන්න ඉතින් මාත් ආව හා පැටික්කි ගෙ බ්ලොග් පිටුවට...:c
  වෙරි නයිස් මෙයා ඔයගෙ ස්ටෝරිය... :b

  ReplyDelete
 28. නියමයි හා පැටික්කියෙ.... ලස්සනට ලියල තියෙනව...

  ReplyDelete
 29. කූඹින්වත් චාටර් වෙන කාලේ ඇවිත් තියෙන්නේ............

  ReplyDelete
 30. ලස්සනට හා අක්කා ලියලා..... කුඹියෙක් මත් නෙමේ හුගාක් අයගේ තියන දුර්වල කමක් තමා පොඩි තමන්ට වඩා පහල ස්ථානයක ඉන්න කෙනෙක්ට හෙලා දකිනවා ලැජ්ජ කරනවා,, ඔය හුගාක් ලස්සනට සරලව ලියලා...

  ReplyDelete
 31. ලස්සන කතාව අදයි දැක්කේ...
  මේ පැත්තේ එන්න බැරි වුනා හුඟ කාලෙකින්...
  ආ මේ ඊයේ පෙරේදා එහෙම හා පැටික්කිට සුභ ආරංචියක් ලැබෙන්න ඇති නේද...?
  කොහොමද හා පැටික්කි දොස්තර වෙන්නද යන්නේ දැන්...?
  අපිත් දැනගන්න ආසාවෙන් ඉන්නෙ...

  ReplyDelete
 32. @ "සොඳුරු මිනිසා"
  බොහොම ස්තූතියි අයියා..........

  @ Snow Queen
  ආ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා...... :c:c
  හැබෑටම ඔයා කවුද මෙයා.....????? :j

  @ සාතන්
  බොහෝම ස්තූතියි අයියා.......
  අප්පේ නම් නැතුවටම දාගත්තු නමක්දැ ඔය????? :j

  @ Hasitha
  කවුද කිව්වේ???? කූඹින්වත් මාකට් වෙන කාලෙනම් ඇවිත් ගොඩක් කල්..... හිකිස්.....:p

  @ නිම්ෂා
  බොහොම ස්තූතියි නංගියා......... මට පෙන්නන්න ඕන උනදේත් ඒකම තමා නංගෝ....

  @ කැන්ඩි
  ආ ඒ ගැන ලිපියක් දැම්මා ඔන්න....... :C :C

  @ බිඟු....!
  "ව"යන්න හැලිලාද????
  දැක්ක කල්..... තැන්කූ වේවා.....

  ReplyDelete

හා පැටික්කිට කැරට්, උඳුපියලිය, කන්කුන්( etc.) ටිකක් දාලම යන්න දිගටම මෙහෙම ජීවත් වෙන්න.....
(සිංහලෙන් ලියන්න සිංගිරීසි ගැජට්ටු‍වට යන්න......)